Open Data

 • Open data is informatie die door Cogas beschikbaar is gesteld voor algemeen gebruik. De data zijn vrijgegeven, zodat iedereen hier toegang toe heeft en gebruik van kan maken. Door middel van open data wil Cogas innovatie stimuleren.

  Anonieme open data
  Uit het oogpunt van privacy is het niet toegestaan om persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Daarom is de beschikbaar gestelde data geanonimiseerd en getoetst aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Het gebruik van open data
  Aan het gebruik van open data zijn geen kosten verbonden. U bent vrij om deze data te gebruiken. De data is met de grootste zorg samengesteld, maar wij kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is.

 • Meer informatie
  Op deze pagina kunt u verschillende soorten data downloaden. Bekijk ook de ‘Disclaimer open data’. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@cogas.nl.

  Data

 • Kleinverbruikdata per jaar
  Het energieverbruik van kleine aansluitingen. Gas tot en met een capaciteit van 40 m3/h en elektriciteit tot en met een capaciteit van 3×80 ampère.