Cogas

  • Cogas behoort al sinds de oprichting in 1966 tot de beste netbeheerders. Via betrouwbare en veilige netwerken transporteren wij gas, elektriciteit en data naar consumenten en bedrijven in Twente.¬†Daarnaast bieden we onze expertise aan op het gebied van energiemanagement en dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen. Als organisatie is Cogas financieel gezond, slagvaardig en sterk verbonden met¬†de Twentse burgers, bedrijven en overheden.