Op weg naar een regionale duurzaamheidsagenda

  Waarom moeilijk doen als het samen kan? Dat is de insteek van Cogas en de gemeenten in het Cogas-gebied. Want net als overal staan ook in Twente CO2-reductie en duurzaam opgewekte energie hoog op de agenda. Cogas en de gemeenten hebben besloten de krachten te bundelen en om samen invulling te gaan geven aan de duurzaamheidsopgave die op ons af komt de komende jaren. Om hier richting aan te geven, is vandaag een convenant ondertekend met de gemeenten Hof van Twente, Wierden en Twenterand.

  Traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas zullen steeds schaarser, maar ook vervuilender worden. Tegelijkertijd werkt de wereld aan technologieën die duurzame alternatieven mogelijk maken. De aandeelhoudende gemeenten in het Cogas-gebied hebben uitgesproken om gezamenlijk vorm te geven aan de duurzaamheidsopgave waarmee we te maken krijgen de komende jaren. Geconcludeerd is ook dat Cogas vanuit Noaberschap hiermee kan helpen. Daarnaast heeft Cogas veel ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van duurzame energie. “Het doel is om te komen tot een duurzaamheidsagenda op hoofdlijnen voor de regio en een specifieke aanpak per gemeente. Hiermee kunnen we efficiency behalen, kennis delen en kosten minimaliseren”, vertelt Dario Aresu, manager afdeling Innovatie en Ontwikkeling.

  Eerste verkenning en convenant
  Voor de zomer zijn alle aandeelhoudende gemeenten in het Cogas-gebouw bij elkaar gekomen voor een eerste verkenning van de thema’s die een plek moeten krijgen in een duurzaamheidsagenda.
  In aansluiting op deze eerste verkenning zijn gesprekken gevoerd met alle gemeenten om te bepalen waar de behoeften liggen op het gebied van duurzaamheid en welke kansen en uitdagingen er zijn. Menno van Dijk, business developer van de afdeling Innovatie en Ontwikkeling heeft de gesprekken met de gemeentes gevoerd: “In het convenant maken we afspraken met elkaar over welke doelen we nastreven, hoe we deze willen realiseren en op welke manier we hierin willen samenwerken.”
  Op woensdag 5 oktober is het convenant ondertekend door Cogas en de gemeenten Hof van Twente, Wierden en Twenterand. “Met de overige gemeenten is Cogas nog in gesprek, maar we hopen dat we ook met hen dit convenant kunnen sluiten. Samen staan we sterker.”