Cogas boekt goed resultaat over 2016

 • Cogas heeft over het jaar 2016 een resultaat na belasting behaald van € 15.042.000. Dat staat in het op 18 mei gepubliceerde jaarverslag. Dit bedrag is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen een eenmalige extra fiscale last moest worden genomen. Over 2016 was juist sprake van een belastingbate.

  Van het resultaat over 2016 keert Cogas € 10,2 miljoen aan dividend uit aan haar 9 gemeentelijke aandeelhouders. Daarnaast wordt ditmaal een extra dividend uitgekeerd van € 20 miljoen.

  Blijvend investeren

  Cogas investeerde in 2016 voor een bedrag van € 14,5 miljoen. De uitrol van de slimme meter, die eind 2020 aan alle klanten moet zijn aangeboden, vormde een

 • belangrijk deel van deze investeringsuitgaven, naast de aanleg van nieuwe netten en de vervanging van leidingdelen.

  Inspelen op de energietransitie

  In het jaarverslag 2016 schenkt de directie van Cogas aandacht aan de gevolgen van de energietransitie. De te verwachten afbouw van aardgas betekent dat het bedrijf de bakens moet verzetten en moet inzetten op andere manieren van verwarming. Met name stadsverwarming en het benutten van biomassa en biogas zijn speerpunten van de door Cogas gekozen strategie. Verder wil Cogas zich verder profileren op het gebied van ‘noaberschap’, waarmee zij beoogt samen met haar aandeelhoudende gemeenten concepten voor alternatieven voor aardgas uit te werken.

 • Goede betrouwbaarheid

  Cogas presteerde in 2016 wederom erg goed wat betreft de uitval van de gas- en elektriciteitsvoorziening. Zo zat een klant bij Cogas in 2016 gemiddeld 16 seconden zonder gas, tegen een landelijk gemiddelde van 58 seconden. Bij de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening scoorde Cogas nog beter: gemiddeld 1 minuut, tegen landelijk 21 minuten.

  Personeel

  Cogas had eind 2016 een personeelsbezetting van 170 personen.

  Jaarverslag online

  Het jaarverslag van Cogas is in zijn geheel te lezen op www.cogas.nl/jaarverslag.