Glasvezel/Coax

    Cogas is voor 50% eigenaar van Cogas Kabel Infra B.V. Cogas Kabel Infra is verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel- en coaxnetwerken voor internet, telefoon en televisie.

    Cogas Kabel Infra was de eerste die startte met het grootschalig uitrollen van glasvezel in stedelijk- en in het buitengebied. Hierdoor kunnen ook de bewoners in deze gebieden gebruik maken van snel internet. Hiermee levert Cogas Kabel Infra dus een belangrijke bijdrage aan de digitale ontsluiting en daarmee aan de leefbaarheid.