‘’

Stadsverwarming

Via een warmtenet, zoals stadsverwarming, wordt er duurzaam verwarmd water aangeleverd voor het verwarmen van uw woning en het op temperatuur brengen van het kraanwater. Cogas verzorgt het ontwerp, de realisatie en exploitaties van de warmtevoorzieningen. Wilt u weten hoe een stadsverwarming werkt? Bekijk dan hier de video die we maakten.

Lees meer over de Stadsverwarming

‘’

Restwarmte

Bij veel processen binnen bedrijven komt behoorlijk wat warmte vrij. Deze warmte gaat meestal verloren. Gebruik van deze restwarmte biedt erg veel kansen om huizen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Wij zetten ons, samen met partners, in om restwarmte-projecten te initiëren en realiseren.

Lees meer over restwarmte

‘’

Meer weten?

Neem contact met de afdeling Diensten Data Duurzaam. Martijn Kolkman kan je alles vertellen! M.kolkman@cogas.nl

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas