‘’

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is een snelle manier om woningen te verduurzamen, zonder de woonlasten te verhogen. De warmtepomp onttrekt (gratis) warmte aan de buitenlucht en zet die om in warmte voor binnen. De cv-ketel op (groen) gas springt bij als de warmtepomp niet genoeg warmte levert (bijvoorbeeld als het vriest) en de cv-ketel zorgt voor warm tapwater.
‘’

Individuele oplossingen

Cogas investeert in alternatieve en duurzame energiebronnen, vaak samen met partners die dezelfde ambitie hebben. Zo ondersteunen we gebruikers die zelf hun energie opwekken en terugleveren aan het netwerk.
‘’

Meer weten?

Neem contact met de afdeling Diensten Data Duurzaam. Martijn Kolkman kan je alles vertellen! M.kolkman@cogas.nl

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas