Hoe werkt stadsverwarming?

Om uit te leggen hoe stadsverwarming werkt, nemen we als voorbeeld Stadsverwarming Almelo.
Het energiegebouw aan de Huttenweg in Almelo huisvest zeven ketels, waarvan er vijf warmte uit duurzame bronnen leveren: vier houtgestookte biomassaketels en een biogasketel. Daarnaast zijn nog twee ketels die werken op aardgas. Deze zijn nodig om de extra vraag aan warmte op te kunnen vangen tijdens de koude winterdagen. 

Maar hoe werkt dit nu, warmte opwekken via biomassa en via biogas? We hebben er een korte video over gemaakt. Kijk je mee?


Warmte via biomassa
De biomassaketels zijn geschikt voor houtsnippers en houtpellets. Door Cogas wordt er gebruik gemaakt van houtpellets. In het energiegebouw wordt de biomassa opgeslagen. Gemiddeld eens per twee weken wordt er nieuwe biomassa aangeleverd. Klik op het plaatje om een vergroting te zien. Warmte via biogas
Het begint allemaal op de vuilstort ‘t Rikkerink in Ambt Delden. Het afval dat hier gestort is, ondergaat een biologisch proces. Bij dit proces komt zogenaamd stortgas vrij. Dit stortgas wordt ook wel biogas genoemd. Het biogas gaat via een leiding van 11 kilometer naar het energiegebouw van de stadsverwarming in Almelo. Hier wordt het biogas omgezet in duurzame warmte. Klik op het plaatje om een vergroting te zien. 

Warmte in de woning
De warmte uit biogas en biomassa wordt gebruikt om een grote hoeveelheid water te verwarmen, die is opgeslagen in een buffervat. Dit warme water gaat door een transportleiding die bijna 31 kilometer lang is en komt op deze manier bij de woningen terecht. Zo voorzien wij onze klanten van duurzame warmte.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je vragen?
Stuur dan een e-mail naar info@cogasduurzaam.nl. Je kunt ons ook bellen: 0546 – 836 666.

Verbind met Cogas