De term 'hernieuwbaar gas' wordt gebruikt voor gas dat wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Deze bronnen zijn snel te 'vernieuwen', zoals GFT of mest. Het zijn klimaatvriendelijke varianten op aardgas. De meest bekende gassen zijn biogas, groen gas en waterstof. Lees hieronder meer over deze drie hernieuwbare gassen.
 
Biogas

Cogas heeft ervaring in duurzaamheidsprojecten waarbij biogas wordt toegepast als brandstof. Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal, zoals mest, slib of huisvuil. Het is dus een puur duurzame energiebron. Voor de winning van biogas wordt gebruik gemaakt van zogenaamde biovergisters.

Biogas kan ook gewonnen worden bij afvalstortplaatsen, waarna het kan worden opgewerkt tot groen gas en geleverd aan het aardgasnet. Ook mestvergisting is een veelvoorkomende bron van biogas.

Het gas dat op deze manier wordt geproduceerd, kan gebruikt worden in warmtekrachtcentrales. Eén biogasinstallatie van een boerenbedrijf kan tussen de 300 en 500 gezinnen van elektriciteit voorzien. Bij mestvergisting worden er naast plantaardig materiaal ook cosubstraten (bijv. supermarktenmix) toegevoegd om het vergistingsproces te verbeteren. In dat geval spreken we van covergisting.

Groen gas

Groen gas is een duurzaam en volwaardig alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt door biogas uit bijvoorbeeld afvalstortplaatsen of boerderijen (mestvergisting) op te waarderen. Na deze bewerking heeft het gas dezelfde kwaliteit en eigenschappen als het gewone aardgas. Het kan worden ingevoed op het normale gasnet en worden gebruikt door iedereen die een gasaansluiting heeft.

Het mooie is dat groen gas nooit opraakt; het is schoon en duurzaam. Cogas zet zich dan ook graag in om projecten op dit gebied te helpen realiseren. Met onze kennis van biogas, groen gas en (bio)gasnetwerken kunnen we groen gas op een veilige en betrouwbare manier toegankelijk maken.

Zo hebben we jarenlange ervaring met het transporteren van stortgas en biogas en het realiseren van groen gas invoeding in het aardgasnet van Coteq Netbeheer. Ook werken we veel samen met andere partijen om groen gasinitiatieven in onze regio van de grond te krijgen.

Zelf groen gas invoeden?

Produceert u zelf groen gas en wilt u dit gaan invoeden? Dan helpen wij u graag met advies. Heeft u al concrete plannen om groen gas in te voeden op het aardgasnetwerk van Coteq Netbeheer, neem dan contact op met Coteq Netbeheer .

Waterstof

Waterstof als energiedrager is per kilogram twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas dat lichter is dan lucht. Waterstof winnen we door elektriciteit door water te voeren, waardoor waterstof als gas vrijkomt. Zo maken we energie nog groener.

Verbind met Cogas