Groen gas

Groen gas is een duurzaam en volwaardig alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt door biogas uit bijvoorbeeld afvalstortplaatsen of boerderijen (mestvergisting) op te waarderen. Na deze bewerking heeft het gas dezelfde kwaliteit en eigenschappen als het gewone aardgas. Het kan worden bijgeleverd op het normale gasnet en worden gebruikt door iedereen die een gasaansluiting heeft. Apparaten hoeven niet te worden aangepast.

Het mooie is dat groen gas nooit opraakt; het is schoon en duurzaam. Cogas zet zich dan ook graag in om projecten op dit gebied te helpen realiseren. Met onze kennis van biogas, groen gas en (bio)gasnetwerken kunnen we groen gas op een veilige en betrouwbare manier toegankelijk maken.

Zo hebben we jarenlange ervaring met het transporteren van stortgas en biogas en het realiseren van groen gas invoeding in het aardgasnet van Coteq Netbeheer. Ook werken we veel samen met andere partijen om groen gasinitiatieven in onze regio van de grond te krijgen.

Zelf groen gas invoeden?

Produceert u zelf groen gas en wilt u dit gaan invoeden? Dan helpen wij u graag met advies. Heeft u al concrete plannen om groen gas in te voeden op het aardgasnetwerk van Coteq Netbeheer, neem dan contact op met Coteq Netbeheer .

Verbind met Cogas