Biogas

Cogas heeft veel ervaring in duurzaamheidsprojecten waarbij biogas wordt toegepast als brandstof. Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal, zoals mest, slib of huisvuil. Het is dus een puur duurzame energiebron. Voor de winning van biogas wordt gebruik gemaakt van zogenaamde biovergisters.

Biogas wordt vaak gewonnen bij  afvalstortplaatsen, waarna het kan worden opgewerkt tot groen gas en geleverd aan het aardgasnet. Ook mestvergisting is een veelvoorkomende bron van biogas.

Het gas dat op deze manier wordt geproduceerd, wordt doorgaans gebruikt in warmtekrachtcentrales. Eén biogasinstallatie van een boerenbedrijf kan tussen de 300 en 500 gezinnen van elektriciteit voorzien. Bij mestvergisting worden er naast plantaardig materiaal ook cosubstraten (bijv. supermarktenmix) toegevoegd om het vergistingsproces te verbeteren. In dat geval spreken we van covergisting.

Verbind met Cogas