Informatie over de warmtetarieven 2023

Op dit moment zijn er veel vragen over het warmtetarief van 2023 door de onrustige energiemarkt. We begrijpen deze onrust, maar helaas kunnen we nu nog geen uitspraken doen over de hoogte van de warmtetarieven voor 2023. In dit bericht vertellen we je er graag meer over.

Gaat mijn warmtetarief in 2022 nog omhoog?
Nee, bij Cogas staat je tarief vast tot en met 31 december 2022. Je betaalt voor heel 2022 één vast tarief. Eind december 2022 worden de nieuwe tarieven voor 2023 bekend.

Hoe worden de warmtetarieven voor 2023 bepaald?
De maximale warmtetarieven worden jaarlijks door de ACM vastgesteld. Dit wordt bepaald door het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe. Dit is op basis van het gemiddelde van de aangeboden jaarcontracten gas van de tien grootste gasleveranciers. Op dit moment is dat niet mogelijk omdat er geen, of zeer beperkt, vaste contracten worden aangeboden. Daarom zijn de warmtebedrijven met de ACM in gesprek om te bepalen hoe het maximale tarief kan worden vastgesteld.

Gaan de warmtetarieven net zo erg stijgen als de gastarieven?
We kunnen op dit moment nog geen uitspraken doen over de hoogte van de warmtetarieven in 2023. Cogas bepaalt haar warmtetarieven op basis van diverse factoren. De prijs van gas en elektriciteit zijn belangrijke directe en indirecte kostenposten voor alle warmtebedrijven, deze kunnen daarom niet los worden gezien van de warmtetarieven. 

Komt er voor de warmtetarieven ook een prijsplafond?
Op Prinsjesdag werd bekend dat de Nederlandse overheid een prijsplafond in gaat stellen voor elektriciteit en gas. Er wordt nog niet ingegaan op warmte. Het is daarom nog niet duidelijk wat het betekent voor het warmtetarief van 2023. De verwachting is wel dat er voor warmte ook een prijsplafond zal komen. 

Update: op dinsdag 4 oktober is bekend geworden dat ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet in 2023 gaan profiteren van het prijsplafond net zoals mensen met een gasaansluiting.


Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?
We vinden het vervelend als je je rekening niet meer kunt betalen. Neem telefonisch contact met ons op en we kijken samen wat er mogelijk is. Dit kan via telefoonnummer 0546 - 836 666. Vanuit de gemeente en landelijke overheid zijn er regelingen beschikbaar voor het betalen van de energiekosten, meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

Vragen?
Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0546 – 836 666 of mail naar: info@cogasduurzaam.nl.

 

Verbind met Cogas