Jaarverslag 2021

In de aandeelhoudersvergadering van 23 mei 2022 is het Cogas Jaarverslag 2021 vastgesteld. Hierin is te lezen hoe we hebben gewerkt aan excellent netbeheer, het versnellen van de energietransitie en een duurzame bedrijfsvoering. 

Excellent netbeheer
We blijven zorgen voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur. Ook zijn we verantwoordelijk voor het faciliteren van de vrije energiemarkt. Die energiemarkt was in 2021 turbulent. Sinds de zomer zagen we een enorme stijging van de energieprijzen. Voor zowel onze klanten als voor onszelf hebben de hoge energieprijzen een behoorlijke financiële impact. 
Betrouwbaarheid is een van onze kernwaarden. We streven ernaar het aantal storingen en de duur daarvan zo laag mogelijk te houden. Coteq Netbeheer behoort al jarenlang tot de netbeheerders met de laagste storingscijfers. De cijfers zijn in 2021 weer goed te noemen, op twee stroomincidenten in Oldenzaal en Almelo na. Dit zorgt voor een hogere uitvalsduur van elektriciteit, maar die is nog altijd lager dan het landelijk gemiddelde.

Versnellen energietransitie
Cogas bereidt zich voor op een toekomst met 100% duurzame energie. We willen dat mensen nu en later op een betrouwbare en betaalbare energievoorziening kunnen rekenen. Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties werken we aan een duurzame energievoorziening. In 2021 hebben we onder andere aandacht besteed aan het verder in ontwikkeling krijgen van projecten op het gebied van groengas en biogas, waterstof en hoge en lage temperatuur warmtenetten. 

Duurzame bedrijfsvoering
Cogas zet in op een duurzame bedrijfsvoering. We investeren in de ontwikkeling en veiligheid van medewerkers en we dragen zorg voor onze omgeving en het milieu.
We bieden onze klanten betaalbare tarieven en zorgen voor een gezonde financiële positie en een acceptabel rendement voor onze aandeelhouders.
Onze medewerkers werken elke dag aan een betrouwbaar netwerk. Door de coronapandemie heeft het kantoorpersoneel in 2021 grotendeels vanuit huis gewerkt. Een deel van onze medewerkers kan niet vanuit huis werken. Zij hebben onder soms lastige omstandigheden buiten doorgewerkt om te blijven zorgen voor een veilige en betrouwbare energievoorziening.


Verbind met Cogas