Update werkzaamheden Zwolle Zuid

Op dit moment is er een lekkage geconstateerd aan één van de leidingen in de warmtapwater voorziening op locatie Zwolle Zuid. We hebben de lekkage kunnen lokaliseren en gaan woensdag 13 april 2022 bezig met de reparatie.

De reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Unica en vinden plaats vanaf 8.30 uur. Tijdens deze reparatiewerkzaamheden kunnen de appartementen geen gebruik maken van warm tapwater. Winkeliers ondervinden geen hinder.

*update*
De reparatiewerkzaamheden zijn afgerond. Alle bewoners hebben weer warm tapwater.

Verbind met Cogas