Aanvraag voor aardgasvrije proeftuin Aalderinkshoek

De gemeente Almelo heeft samen met Cogas, de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland en Waterschap Vechtstromen een aanvraag ingediend om de Aalderinkshoek proeftuin te maken van het Programma Aardgasvrije Wijken. Een belangrijke mijlpaal en een zichtbaar resultaat van onze nauwe samenwerking.

Wij zijn vanaf de start betrokken bij deze ontwikkeling en leveren onder andere input op het gebied van de technische mogelijkheden en uitdagingen. We werken in Twente hard met elkaar samen om de energievoorziening in onze regio te verduurzamen. Dat vraagt om nauwgezet (voor)onderzoek en een goede samenwerking tussen verschillende betrokkenen, waaronder inwoners en bovengenoemde partijen. 

Zeer Lage Temperatuur bronnet
Uniek is dat we een zogenaamd Zeer Lage Temperatuur-bronnet willen gaan toepassen door de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken als bron van lauw water. Het water in het gesloten bronnet wordt hierdoor verwarmd en gaat naar de afnemers. Daar wordt het door een warmtepomp omgezet naar warmte. Begin 2022 wordt bekend of de Aalderinkshoek mag rekenen op een Rijkssubsidie van ongeveer 4 miljoen euro.

Financiële bijdrage
Iedere proeftuingemeente ontvangt een financiële bijdrage vanuit het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. In 2018 startte het Rijk met de eerste 27 proeftuinen. In 2020 kwamen daar 23 nieuwe proeftuinen bij. Almelo dingt nu mee naar één van de 12 plekken in de derde ronde. Basis voor de aanvraag is de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde Almelose Warmtevisie, die haalbaarheid én betaalbaarheid voorop stelt.​​​​​​​

Meer informatie
Bekijk de infographic van de gemeente Almelo (pdf, een nieuw venster opent zich) voor meer informatie. Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.


Verbind met Cogas