Jaarverslag 2020

In ons jaarverslag 2020 is te lezen hoe Cogas vorig jaar heeft gewerkt aan excellent netbeheer, het versnellen van de energietransitie en een duurzame bedrijfsvoering. We zijn er trots op dat we ondanks de coronapandemie een betrouwbare energievoorziening konden bieden aan onze klanten. 

Corona
Het jaar 2020 zal ons altijd bijblijven als het jaar waarin we geconfronteerd werden met de coronapandemie. We hebben alles op alles gezet om op een veilige manier te blijven werken aan de energie-infrastructuur. Het kantoorpersoneel is zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken. Onze monteurs kunnen niet vanuit huis werken; zij hebben binnen de coronamaatregelen doorgewerkt aan het energienetwerk.

Verkoop Cogas Kabel Infra
De verkoop van ons belang in Cogas Kabel Infra B.V. was een tweede belangrijke ontwikkeling in 2020. We staan voor een grote uitdaging in het kader van de energietransitie. Hier willen we onze focus op leggen. We blijven overigens nog wel als dienstverlener verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de netwerken van Cogas Kabel Infra B.V.

Regionale Energiestrategie
2020 was ook het jaar waarin de regionale energiestrategieën voor Twente en West-Overijssel zijn gepresenteerd. Het is aan de gemeenten om deze plannen te vertalen naar lokaal beleid. Meerdere Cogas-gemeenten hebben inmiddels gebieden aangewezen waarin tussen nu en 2030 warmtenetten moeten worden ontwikkeld. Cogas wil een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van distributienetwerken voor warmte in haar verzorgingsgebied. We hopen in 2021 hierin nadere stappen te kunnen zetten.

Terugblik 2020
We nemen u graag mee in onze ontwikkeling in 2020: Het volledige vastgestelde jaarverslag vindt u hier.

Verbind met Cogas