Toename van groengas door ons netwerk in 2020

Net als in 2019, is in 2020 het record verbroken gelet op de hoeveelheid groen gas dat door het Nederlandse energienetwerk stroomt. Voor het gasnetwerk van onze netbeheerder Coteq gaat het om bijna 9 miljoen m³ groen gas. Dat is voldoende is om alle huizen in een plaats ter grootte van Vriezenveen mee te verwarmen.

Wist je dat we in Nederland verwachten dat er voldoende vergistbare biomassa aanwezig is om maar liefst 2 miljard kubieke meter groengas per jaar te kunnen produceren? In 2020 is in totaal 196.4 miljoen kubieke meter groengas geproduceerd, wat overeenkomt met 10% van de totale verwachting! Voor het gasnetwerk van Coteq is de groei bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Het netwerk van Coteq

In totaal is er in 2020 8,7 miljoen m³ groengas geproduceerd en in de gasnetten van Coteq getransporteerd. Dat was in 2019 nog 4,5 miljoen m³. De hoeveelheid van 9 miljoen m³ is voldoende om alle huizen in een plaats met een omvang van bijvoorbeeld Vriezenveen mee te verwarmen. We verwachten met de nieuwe initiatieven die nu lopen, dat de groengasproductie in 2021 in ons verzorgingsgebied boven de 11 miljoen m³ uitkomt. Dat is zelfs voldoende voor twee dorpen!

Vergisting

Vergistbare biomassa waarmee je groengas produceert, gaat verder dan het vergisten van mest. We spreken bijvoorbeeld ook over producten die over de datum zijn, GFT, etc. Meer weten hoe dit precies zit? Lees dan ook meer op deze pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verbind met Cogas