Tarieven Duurzame Warmte 2021 zijn vastgesteld

De warmtetarieven voor 2021 zijn vastgesteld. Als je gebruikmaakt van duurzame warmte van Cogas, zoals stadsverwarming of warmte/koudlevering, dan heb je te maken met deze tarieven.

Hoe komen de warmtetarieven tot stand?
De Warmtewet bepaalt de berekening van de warmtetarieven. Deze wet gaat uit van maximumtarieven die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks vaststelt. Deze maximumtarieven gelden alleen voor aansluitingen tot en met 100 kW. Dit zijn over het algemeen huishoudens en kleinzakelijke verbruikers. Voor aansluitingen groter dan 100 kW (grootzakelijke verbruikers) gelden de maximumtarieven van de Warmtewet niet.

Het tarief bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

  • Vaste kosten levering warmte
  • Variabele kosten levering warmte
  • Meettarief warmte
  • Huurtarief afleverset

Wat betekent dit voor jou?
Cogas hanteert de tarieven die worden vastgesteld door de ACM. De impact op je energierekening is afhankelijk van het type installatie in de woning en het daadwerkelijke jaarverbruik. Kijk voor meer informatie op het tarievenblad. Meer informatie over je jaarafrekening? Bekijk dan de veelgestelde vragen onder Jaarafrekening stadsverwarming en warmte/koude levering.

Verbind met Cogas