Restwarmte duurzaam inzetten in eigen bakkerij

Cogas, de gemeente Twenterand en Provincie Overijssel hebben in samenwerking met Bakkerij Holland het afgelopen jaar een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar hoe de restwarmte uit de bakkerij in een eventueel warmtenet in Vriezenveen te gebruiken is. Daaruit blijkt dat dit in de huidige situatie niet rendabel is. Bakkerij Holland onderzoekt momenteel hoe zij de restwarmte uit hun productieproces duurzaam kunnen inzetten in de eigen bakkerij.

Cogas, de gemeente Twenterand, Provincie Overijssel en Bakkerij Holland hebben na het eerdere onderzoek een verdiepingsslag gemaakt. Daaruit blijkt dat het niet rendabel is om de restwarmte uit het productieproces van Bakkerij Holland in te zetten in een warmtenet in Vriezenveen, maar het mogelijk wél op een andere manier duurzaam inzetbaar is. Alternatieve oplossingen om de restwarmte in de bakkerij te hergebruiken worden nu onder de loep genomen.

Restwarmte duurzaam inzetten
Restwarmte die uit een productieproces vrijkomt, zoals bij Bakkerij Holland, kan vaak op een andere manier hergebruikt worden. Zo kunnen producenten de warmte inzetten in andere processen of ruimtes op eigen terrein verwarmen. Daarnaast is het - afhankelijk van de potentie van de bron - een mogelijk interessant alternatief voor aardgas in een warmtenet. Na het verdiepend onderzoek bleek de hoeveelheid beschikbare warmte voor een warmtenet uiteindelijk te beperkt. De betrokken partijen hebben gezamenlijk gekeken naar alternatieven en aanvullende warmtebronnen, zoals biomassa en aquathermie, maar ook die boden niet genoeg potentie om een warmtenet in Vriezenveen rendabel en betaalbaar te maken.

Warmtevisie
Zoals in het Klimaatakkoord vastgesteld, moeten in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Elke gemeente in Nederland stelt daarvoor in 2021 een warmtevisie op, zo ook de gemeente Twenterand. In de warmtevisie kijken gemeentes of, waar, wanneer én hoe dorpen en steden de komende jaren geleidelijk van het aardgas af kunnen gaan. Woningcorporaties, ondernemers, netbedrijven en inwoners zijn hierbij betrokken. Onderzoeken als deze naar de potentie van restwarmtebronnen in de gemeente spelen hierin een belangrijke rol om uiteindelijk gedegen keuzes te kunnen maken.

Heb je een vraag over dit onderzoek in de gemeente Twenterand? Neem dan contact op met ons regioteam.

Verbind met Cogas