Almelose scholieren bedenken plan om wijk te verduurzamen

Bij het Technasium in Almelo mocht onze collega Robbert Cornelissen een aantal 4-VWO-klassen begeleiden bij het maken van een projectplan voor Bouwend Nederland: Wijkgerichte en duurzame aanpak bestaande woningvoorraad. "Afgelopen maanden ben ik opdrachtgever geweest bij een project van het Technasium in Almelo. De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die de komende jaren genomen worden om dit doel te halen. De opdracht voor de leerlingen: Bouwend Nederland vraagt je een wijkgericht onderzoek te doen en een technisch Ên sociaal ontwerpvoorstel te maken om de woningen in een volledig bestaande woonwijk te verduurzamen. Voor deze Almelose scholieren betekende het dat zij in groepsverband een plan mochten maken om een wijk in Almelo aardgasvrij te maken. Een interessant vraagstuk. Ik heb ze eerst wegwijs gemaakt in de wereld van energietransitie en de warmtetransitie en de alternatieven die er zijn.”

Leerlingen voeren de opdracht in teams uit en kunnen vragen stellen aan de experts. Het resultaat? Een eindpresentatie per groep waarin diverse mogelijke oplossingsrichtingen, zoals warmtenetten, waterstof voor energieopslag, een hightech vloer en wandfolie voor verwarming en warmte uit asfalt werden toegelicht. Robbert: “Ik vind het mooi dat jongeren zich nu al bewust zijn van de mogelijkheden om te verduurzamen.”De winnende groep mag meedoen aan de innovatieprijs van Bouwend Nederland. De finale is 11 februari 2021. 

Verbind met Cogas