Cogas werkt mee aan waterstofnet EnTranCe

Cogas is partner bij een van de waterstofprojecten van EnTranCe, Centre of Expertise Energy. EnTranCe draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening. Verschillende wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen ontmoeten elkaar om hun kennis te delen. De kennis wordt onder meer ingezet voor een waterstofproject in Hoogeveen. Cogas en haar netbeheerder Coteq Netbeheer adviseert samen met collega-netbeheerder Rendo over materiaalgebruik en veiligheid om waterstofketels te testen. Een waardevolle bijdrage om de energietransitie te versnellen!

Slimme volger
Cogas gelooft in een rol van waterstof in de toekomstige energiemix en bereid haar bestaande netten voor op het transport ervan. Verder zet Cogas in op kennisontwikkeling, onder andere door middel van deelname aan pilots bij EnTranCe en Hoogeveen. Om in 2030 waterstofready te zijn, brengen we graag onze kennis over en leren we graag van dit soort projecten. Samenwerking is hierin belangrijk, bijvoorbeeld met collega-netbeheerder Rendo. 

Innovatie: nieuwe waterstofketels testen
Het waterstofproject in Hoogeveen bestaat uit twee onderdelen: de nieuwe wijk Nijstad-Oost en de bestaande wijk Erflanden. Nijstad-Oost wordt een nieuwe woonwijk van ongeveer 80 woningen waarin een nieuw ontwikkelde waterstof cv-ketel wordt geplaatst. De waterstof cv-ketel, wordt de komende tijd uitgebreid getest. In de test wordt gedurende 105 dagen een versnelde simulatie van de werkelijkheid gedaan. Het belangrijkste testonderdeel is veiligheid. Eerdere simulaties hebben aangetoond dat waterstof cv-ketels net zo goed en veilig kunnen presteren als aardgas cv-ketels. De waterstof cv-ketel is bijna klaar voor gebruik in Hoogeveen. 

Waterstof door aardgasnetwerk
Wij hebben voor het testen gebruikte materialen ter beschikking gesteld voor deze tests. Met onder andere aardgasleidingen en een gasstation van netbeheerder Coteq wordt in het najaar getest wat er gebeurt met dit materiaal als er groene waterstof doorheen getransporteerd wordt.

 

Verbind met Cogas