Manifest aangeboden: samen naar een toekomstbestendig warmtenet

Cogas heeft samen met 39 andere partijen een manifest ondertekend dat een brede warmtecoalitie begin juni aan Tweede Kamerleden heeft aangeboden. In het manifest roept de coalitie de Kamerleden op om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten. Een belangrijke stap in onze ambitie om de overgang naar een duurzame warmtevoorziening te versnellen en om deze zo betrouwbaar en betaalbaar mogelijk te houden voor onze klanten.

Als onderdeel van de warmtecoalitie vragen wij in het manifest aan de politiek om niet te kiezen voor een ‘one size fits all’-model van integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. De huidige contouren van de aankomende Warmtewet 2.0 belemmeren dit. De achterliggende gedachte is dat we de ontwikkeling van duurzame warmtenetten kunnen versnellen door o.a. het ontwikkelen van open netten mogelijk te houden en zogeheten warmtecoöperaties te stimuleren. De Kamerleden Sienot, van der Lee, Harbers, Agnes Mulder, Dik-Faber namen het manifest 10 juni in ontvangst.

Toekomst warmtevoorziening
Het huidige ontwerp van de warmtewet beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden toe te passen. De contouren van de wet stellen namelijk een (langdurige) verplichting voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven. De warmtecoalitie benadrukt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak. Het staat duurzaamheid en innovatie in de weg en maakt innovatieve samenwerkingen onmogelijk. Juist dit soort samenwerkingen zijn essentieel om zowel op technisch als sociaal vlak op effectieve wijze warmtenetten te realiseren.

Ruimte voor initiatieven en kennisdeling
We vragen de Kamerleden om in de nieuwe Warmtewet ruimte te geven aan initiatieven van energiecoöperaties en om kleinschalige en open warmtenetten te stimuleren. We roepen in het manifest op gebruik te maken van de kennis en ervaring van àlle partijen die actief (willen) zijn in de warmteketen. Dit betekent dat de wet warmtebedrijven niet moet verplichten om zogenaamd integraal verantwoordelijk te zijn. De benodigde uitbreiding van warmtenetten kan op deze manier gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. We staan er klaar voor om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

Enthousiaste reactie
Zoals Netbeheer Nederland aangeeft in haar nieuwsbericht, reageert Matthijs Sienot, Kamerlid Klimaat en Energie van D66, enthousiast op het manifest: “Fantastisch om te zien dat zoveel organisaties samenwerken. Zo komen er nieuwe en goedkopere technieken, en leren we van elkaar. Samen zorgen we ervoor dat het voor iedereen zo makkelijk en goedkoop mogelijk is om met schone energie je huis te verwarmen. En als je kiest voor schoon, dan moet de energierekening omlaag in plaats van omhoog.”

Leren van succes
We zien als coalitie steeds meer succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Deze voorbeelden van innovatieve samenwerkingen hebben tot daadwerkelijke realisatie van duurzame warmtenetten geleid. We vinden het daarom belangrijk dat de ruimte voor deze ontwikkelingen volop geboden wordt. Uiteindelijk leidt dit tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

Over de warmtecoalitie
De warmtecoalitie bestaat momenteel uit 40 partijen die de volle breedte van de maatschappij vertegenwoordigen. Dit zijn niet alleen private partijen, netwerkbedrijven zoals Cogas, woningcorporaties, warmte-coöperaties en milieupartijen, maar ook consumentenorganisaties en bewonersverenigingen. Via dit manifest vragen wij de politiek om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken en te zorgen voor een echte versnelling van de energietranisitie.

Verbind met Cogas