We gaan voor duurzame opwek!

Zoals je weet, hebben we in Nederland de opgave om 35 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. En dan graag voor 2050. In 2030 moeten we de helft aan elektriciteit duurzaam opwekken. We willen 49% CO2 besparen. Er is goed nieuws; dat lijkt ruimtschoots te gaan lukken! En Cogas is daar trots op, want ook wij dragen ons steentje bij aan het versnellen van de energietransitie, samen met gemeenten, provincie, waterschap Vechtstromen, woningcorporaties, bedrijven en kennisinstellingen. 

Hoe zat het ook alweer?
Op 1 juni moeten alle 30 RES-regio's (Regionale Energiestrategie) in Nederland hun ambities aan het Nationaal Programma RES voorleggen. Deze 'concept-RES-sen' worden nu doorgerekend door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). En natuurlijk​ praten inwoners van de gemeenten nu mee over waar duurzaam energie opgewekt kan en mag worden. Dat zogenaamde participatietraject wordt overal opgestart. Op 1 maart 2021 worden alle 'concept-RES-sen omgezet naar een definitieve RES 1.0.

50,7 TWh!
Nagenoeg elke regio in Nederland heeft een ambitie ingediend; Twente wil 1,5 TWh aan energie duurzaam opwekken. Dat doen we met windturbines, zonnevelden, zon op dak en dorpsmolens. Cogas heeft in Twente een belangrijke bijdrage geleverd als het gaat om inzicht van energieverbruik voor de toekomst en de toekomstbestendigheid van het netwerk. Samen met alle regio's in Nederland is nu al 50,7 TWh toegezegd! We zitten dus al ruim boven de 35TWh. Natuurlijk is het een ambitie en moet alles ook echt nog gerealiseerd worden. De verwachting is dat de daadwerkelijke duurzame opwek lager dan het huidige voorstel van 50,7 TWh uitkomt. Maar we mogen optimistisch zijn!

Informatie uit Zeeland
De collega's van de regio Zeeland houden, telkens als er weer een voorstel van een RES-regio bij komt, een mooi overzicht bij. Nu bijna iedereen heeft ingedient, ziet de kaart er als volgt uit:

Samen maken we de stap
Cogas blijft betrokken bij de volgende stap richting de RES 1.0. We blijven meedenken in het projectteam van de RES Twente en de RES Achterhoek. Wil je meer weten over de energietranstie? Neem dat contact met ons op.

Verbind met Cogas