Jaarverslag 2019 met de energietransitie als kernwoord

Vandaag publiceren wij ons jaarverslag 2019. Cogas kijkt terug op een goed jaar met de energietransitie als kernwoord. We hebben in 2019 samen enkele belangrijke mijlpalen bereikt en we zetten ons in 2020 verder in voor het versnellen van deze transitie in ons verzorgingsgebied. 

De energietransitie
Het kernwoord voor Cogas was in 2019 de energietransitie. Wij staan klaar om met onze stakeholders in de regio vorm te geven aan de verduurzaming van de energievoorziening. We hebben tegelijkertijd moeten vaststellen dat het van de grond krijgen van duurzaamheidsprojecten een zaak van langere adem is, waarover je ook meer leest in ons jaarverslag. Naast een terug- en vooruitblik, informatie over de resultaten in de vorm van cijfers en niet-financiële kengetallen, vind je diverse interviews met collega's en relaties die je in het verhaal van Cogas meenemen. 

Mijlpalen
We hebben in het afgelopen jaar enkele belangrijke mijlpalen bereikt. Onze netbeheerder Coteq voldeed als eerste netbeheerder van Nederland aan de Europese afspraken over het plaatsen van ten minste 80% aan slimme elektriciteitsmeters en loopt daarmee voorop. Om een indruk te krijgen: we hebben in 2019 in totaal 45.259 slimme elektriciteitsmeters geplaatst en 116.383 slimme gasmeters. Verder vond in december de officiële opening plaats van het biogasnetwerk Noord Deurningen, dat de potentie heeft uit te groeien tot een groot netwerk van biogasleidingen. In 2019 hebben we bovendien de verglazing van het Cogas buitengebied nagenoeg afgerond. Dit unieke project heeft glasvezel toegankelijk gemaakt voor ruim 17.000 percelen in de meer landelijke delen van ons verzorgingsgebied.

Het resultaat
Hoewel het resultaat van € 11,7 miljoen iets onder de begroting ligt, hebben we bij Cogas een goed jaar achter de rug. We kijken met trots terug en vol energie vooruit! De samenvatting lees je in ons jaarbericht en alle details in het volledige jaarverslag op www.cogas.nl/jaarverslag.

Verbind met Cogas