Oproep aan graafsector: voorkom graafschade

Op 26 maart 2020 hebben we het nieuwsbericht “oproep aan graafsector: wees zorgvuldig bij graven” gepubliceerd. Hierin staat onder meer dat door de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen de telecommunicatie infrastructuur een nog belangrijkere rol gaat vervullen dan dat het al deed. De telecomverbindingen worden zwaarder belast en zijn een cruciale spil voor iedereen die vanuit huis werkt. Wanneer deze verbindingen door graafschade onderbroken worden, ondervinden veel mensen hier ongemak van.

Animatie

In het nieuwsbericht wordt ook verwezen naar een brief die door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is verstuurd. Deze brief is nu door GoconnectIT vertaald naar een animatie. De animatie is gemaakt voor de mensen in het veld en focust zich op de grondroerder.

Campagne Veilig Graven

Naast telecommunicatiekabels zitten er ook gasleidingen en elektriciteitskabels in de grond. Onze netbeheerder Coteq is samen met Enexis, Liander en Stedin op 1 april 2020 gestart met de campagne Veilig Graven. Zo informeren ze ook particulieren over de do’s en don’ts van het graven in de tuin.

 

Verbind met Cogas