Grote operatie nabij Leemslagenplas in Almelo succesvol afgerond

Onlangs hebben we vanuit Cogas een grote operatie nabij de Leemslagenplas in Almelo succesvol afgerond. Aanleiding was het feit dat bewoners thuis met spanningsklachten kampten doordat het elektriciteitsnet van Coteq niet meer het benodigde vermogen kon leveren aan één zijde van het Twentekanaal. Als oplossing hiervoor hebben we een nieuwe middenspanningskabel aangebracht, waarvoor begin maart een zeer lange gestuurde boring diep onder het Twentekanaal door heeft plaatsgevonden.

Omvangrijke boring
We hebben recentelijk één van de omvangrijkste boringen uitgevoerd die ooit is gemaakt in de historie van Cogas. Het elektriciteitsnet van onze netbeheerder Coteq kon onvoldoende spanning leveren aan één zijde van het Twentekanaal. Hierdoor hadden de bewoners met een wisselende kwaliteit van de netspanning te maken.

Na een zorgvuldige voorbereiding met onder andere het uitvoeren van grondonderzoek en de nodige berekeningen voor deze boring, zijn we begin maart 2020 met de uitvoering gestart. Het ging om een gestuurde boring waarbij een mantelbuis van HPE Ø160mm over een lengte van 440m lang en 18m diep in één keer onder het Twentekanaal door is geboord. Door deze mantelbuis hebben we de nieuwe middenspanningskabel getrokken. Zo werd het oude transformatorstation aan de Leemslagenweg na 10 jaar weer gevoed vanuit het middenspanningsnet van Coteq om weer voldoende vermogen te kunnen leveren.

De ontwikkelingen met het coronavirus hebben ervoor gezorgd dat we de omstandigheden waarin we werkten moesten aanpassen, maar dit stond het vervolg van deze operatie niet in de weg.

Waarom onder het kanaal door?
Voorheen ging de oude voedingskabel door een koker in de brug over het Twentekanaal. Deze kabel is enkele jaren geleden door storingen buiten bedrijf gesteld. We hebben eerst onderzocht of de bestaande koker in de brug gebruikt kon worden voor de nieuw aan te leggen middenspanningskabel over het kanaal. Dit bleek echter niet mogelijk. Het uitvoeren van een gestuurde boring was uiteindelijk de enige betrouwbare oplossing om snel en zonder te veel overlast voor de omgeving het Twentekanaal vanaf Almelo te kunnen kruisen.

Michel Hekkert, projectleider bij Cogas vertelt: “Het is één van de grootste boringen in de geschiedenis van Cogas en een uitdagend project voor alle betrokkenen. Ontzettend bijzonder om met z’n allen hier deel van uit te maken.”

De operatie stap voor stap
Een gestuurde boring van dit formaat vraagt om veel voorbereiding. Denk aan het maken van berekeningen, grondonderzoek, het regelen van vergunningen, gesprekken met de gemeente en zorgvuldig plannen. Vervolgens konden we begin maart met de uitvoering van het project starten. De boring en montagewerkzaamheden duurden meerdere dagen.

De buisdelen lassen
Vooraf aan de boring zijn de 37 afzonderlijke buisdelen HPE Ø160mm door middel van spiegellassen aan elkaar verbonden. Zo ontstond een totale lengte van 440m mantelbuis die in de berm lag langs de Leemslagenweg bij het uittredepunt van de boring.

Pilotboring: boorgat maken
Nadat alle benodigdheden (boorequipment) bij het intredepunt van de boring waren opgesteld, vond een zogenaamde pilotboring plaats. Tijdens deze pilotboring maakten we het boorgat volgens ontwerptekening door middel van stangen met vooraan een bestuurbare boorkop. De bestuurbare kop werd met behulp van geavanceerde meetapparatuur real-time en accuraat over het gewenste traject genavigeerd diep onder het Twentekanaal door. Uiteindelijk is dit geslaagd en kwam de boorkop 440m verderop exact bij het uittredepunt uit.

(Tekst gaat verder na de afbeelding)


 

Boorkop vervangen en met buis terugtrekken
De boorkop is vervolgens door een zogenaamde ruimerkop vervangen die ervoor moest zorgen dat het boorgat voldoende groot werd gemaakt voor de mantelbuis HPE Ø160mm. We hebben direct achter de ruimerkop de mantelbuis gekoppeld, waarna de ruimer met mantelbuis terug onder het Twentekanaal is doorgetrokken richting het intredepunt.

De middenspanningskabel erdoorheen
Nadat de mantelbuis geheel was teruggetrokken en het boorequipement verwijderd, werd de middenspanningskabel door de mantelbuis heen getrokken en verder tot in de transformator aangelegd. Onze monteurs hebben de montagewerkzaamheden verricht aan beide kanten van het kanaal en de kabel vervolgens onder spanning gezet.

Betrouwbaar net
Wij stellen als Cogas alles in het werk om in een betrouwbare stroomvoorziening te voorzien. Bij deze indrukwekkende boring komt heel veel kennis en techniek kijken. Gelukkig hebben we ondanks de coronacrisis veilig door kunnen werken aan dit project zodat we uiteindelijk de spanningsklachten binnen de afgesproken tijd hebben kunnen oplossen. We zijn trots op het resultaat en bedanken alle collega’s en betrokkenen voor de inzet en flexibiliteit die zij geleverd hebben.

Daar gaat de buis...

Collega Timo klaar voor actie bij het transformatorstation Leemslagenweg.

De boorkop precies bij het uittredepunt na 440m boren onder het Twentekanaal door. Deze boorkop wordt vervolgens vervangen door een ruimer waaraan de mantelbuis wordt gekoppeld om terug te trekken onder het Twentekanaal door.

#betrouwbaar #werkenaanhetnet #volenergienaarmorgen

Verbind met Cogas