Update: Corona-maatregelen netbeheerders

De energie-infrastructuur is vitaal voor onze maatschappij. De gezamenlijke netbeheerders houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus dan ook nauwlettend in de gaten. Zeker in deze bijzondere omstandigheden moet iedereen kunnen rekenen op een betrouwbaar energienet. Om dat zo te houden blijven de netbeheerders de komende tijd werkzaamheden uitvoeren. Tegelijkertijd zijn de netbeheerders zich ervan bewust dat zij een verantwoordelijkheid hebben om te helpen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom werken we zo veilig mogelijk en volgen we daarbij de richtlijnen van de overheid. 

Alle netbeheerders hanteren in hun werk het protocol Samen Veilig Doorwerken, dat landelijk is vastgesteld voor onder meer de bouw- en installatiebranche en de Rijksoverheid. Welke werkzaamheden precies worden opgepakt is maatwerk en kan per netbeheerder verschillen. Voorop staat dat de vitale infrastructuur blijft draaien en dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De netbeheerders kijken ook of en wanneer werkzaamheden bij klanten thuis weer kunnen worden opgestart. Omdat de omstandigheden perregio en per klant verschillen, is ook dit maatwerk. Vooraf is er altijd contact met de klant, om heldere afspraken te maken. Het werk gaat alleen door als het voor klanten en monteurs verantwoord en veilig uitgevoerd kan worden. Storingen lossen we altijd op. Indien nodig nemen we passende maatregelen om het risico op besmetting van onze monteurs te voorkomen. De netbeheerders houden onderling nauw contact over ervaringen met werk op straat en achter de voordeur en stellen op basis hiervan hun werkzaamheden zonodig bij

Gas- of stroomstoringen worden net als altijd opgelost. De monteurs van de netbeheerders blijven hiervoor 24 uur per dag klaar staan. Klanten die bellen naar het storingsnummer wordt gevraagd of zij (mogelijk) besmet zijn met het virus en in quarantaine/thuisisolatie zitten. Wanneer dat het geval is, nemen de netbeheerders passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard zetten de netbeheerders geen monteurs in die verkouden zijn, luchtwegklachten vertonen of koorts hebben.

Om de continuïteit van het energienet te waarborgen, blijven de netbeheerders in de openbare ruimte werkzaamheden uitvoeren. De monteurs houden daarbij voldoende afstand tot elkaar en tot omstanders. Bij werkzaamheden hebben we er oog voor dat veel mensen op dit moment thuis zijn en thuis werken. We proberen stroomonderbrekingen dan ook zoveel mogelijk te beperken. Voor noodzakelijke onderbrekingen vragen we begrip.

De netbeheerders werken veel samen met ondernemers uit de bouw- en installatiebranche. We zijn ons ervan bewust dat deze bedrijven het zwaar kunnen krijgen, nu geplande werkzaamheden niet meer plaatsvinden. We blijven met partijen als Bouwend Nederland en Techniek Nederland in gesprek over de gevolgen van de maatregelen en de manieren waarop we hiermee omgaan.

De netbeheerders werken niet alleen; voor veel werkzaamheden worden professionals uit de bouw- en installatiebranche ingehuurd. We realiseren ons dat het opschorten van werkzaamheden gevolgen heeft voor deze ondernemers. Met de brancheorganisaties zoals Techniek Nederland en Bouwend Nederland blijven we dan ook in gesprek over de mogelijkheden om werk op korte termijn doorgang te laten vinden. Samen kijken we wat er nog wel kan en of er werk naar voren gehaald kan worden. Zo zorgen we met elkaar voor een gezonde sector.

 

 

 

Verbind met Cogas