Warmtetarieven 2020

Begin dit jaar zijn de warmtetarieven voor 2020 vastgesteld. We vertellen graag hoe deze tarieven tot stand zijn gekomen en wat dit voor onze klanten betekent.

Hoe komen de warmtetarieven tot stand?
De berekening van de warmteprijs is vastgelegd in de Warmtewet. De Warmtewet gaat uit van maximumtarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De maximumtarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen tot en met 100 kW. Dit zijn over het algemeen huishoudens en kleinzakelijke verbruikers. Voor aansluitingen groter dan 100 kW (grootzakelijke verbruikers) gelden de maximumtarieven van de Warmtewet niet. Het tarief is opgebouwd uit verschillende onderdelen: vaste kosten levering warmte, variabele kosten levering warmte, meettarief warmte en huurtarief afleverset. 

Wat betekent dit voor u?
Vanuit de Warmtewet geldt altijd nog het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. Dit principe houdt in dat het maximum leveringstarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde energieverbruiker zou maken door middel van een gasvoorziening voor zijn warmteverbruik. Het maximumtarief gaat uit van gemiddelde gegevens over het gasverbruik in Nederland en niet van de kosten van een individuele woning.

Cogas hanteert de tarieven die worden vastgesteld door de ACM. Dat houdt in dat de vaste kosten stijgen, maar het variabele tarief daalt. De impact op de energierekening is afhankelijk van het type installatie in de woning en het daadwerkelijke jaarverbruik. Kijk voor meer informatie op het tarievenblad.

Verbind met Cogas