Buurkracht op eigen kracht verder

De afgelopen jaren heeft Cogas zich verbonden aan Buurkracht; een bevlogen initiatief dat is uitgegroeid tot hét burgerparticipatieplatform in Nederland. Buurkracht is per 1 december verzelfstandigd en gaat verder als onafhankelijke, maatschappelijk organisatie. De nieuwe positie van Buurkracht betekent dat ze nu op meer thema’s dan energie ondersteuning kan bieden. De verbreding van Buurkracht heeft als gevolg dat de samenwerking tussen Buurkracht en Cogas vanaf 1 januari 2020 stopt.

Samenwerken aan de versnelling van de energietransitie
Natuurlijk blijven wij onze aandeelhoudende gemeenten als de inwoners stimuleren om woningen te verduurzamen. Ons belangrijkste doel is om de energietransitie te versnellen. Het bredere spectrum van diensten -meer dan energiebesparing- waar Buurkracht voor staat, past daarom niet meer bij de strategie van Cogas. Wij versnellen de energietransitie door samen met gemeeenten en haar inwoners te werken aan de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen.

Impact van de buurkrachtaanpak
Cogas en Buurkracht zijn in 2017 gaan samenwerken. De laatste jaren was Miranda Scheffer het gezicht richting buurten in het verzorgingsgebied van Cogas. Zij ondersteunde 13 buurtteams om energie te besparen. En dat is gelukt: in de afgelopen twee jaar is ruim 314.000 kg CO2, ruim 557.000 kWh elektra en 14.679 m3 gas bespaard! Al met al een mooi bewijs van de kracht die buren samen hebben, als het gaat om samen energie besparen. 

Verbind met Cogas