Biogasnetwerk Noord Deurningen officieel geopend

Vandaag is het biogasnetwerk in Noord Deurningen officieel geopend. Cogas heeft dit netwerk aangelegd voor coöperatie IJskoud waar nu zes melkveehouderijen in participeren; zij produceren biogas door op boerderijschaal dagverse mest te vergisten. Dit biogas wordt via het nieuw aangelegde netwerk van Cogas naar de eerste afnemers, Byk cera en Kwekerij Aarninkhof in Denekamp, getransporteerd.

Flinke CO-2 besparing
Het doel is dat via het nieuwe netwerk van Cogas door de melkveehouders via het biogasnetwerk maximaal 1,6 miljoen m³ biogas per jaar gaan leveren. Daarmee kan ongeveer 1 miljoen m³ aardgas worden vervangen door een duurzaam alternatief. Dat staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 900 huishoudens per jaar. Bovendien wordt met de vervanging van aardgas door biogas ook per jaar 1,3 miljoen kilo CO-2 minder uitgestoten.

Toekomst voor biogas in Twente
Gerald de Haan, directeur Cogas geeft aan dat Cogas steeds meer wil investeren in de aanleg van nieuwe netwerken. ‘Deze nieuwe netwerken zullen een onderdeel gaan uitmaken van het duurzame energiesysteem van de toekomst. We verwachten dat er meer biogas geproduceerd zal gaan worden. Dat vraagt om een verdere ontsluiting van ons verzorgingsgebied met biogasinfrastructuur. Biogas is een onderdeel van de mix van duurzame gassen voor de toekomst. Door de inzet van dit alternatief voor een duurzame warmtevoorziening kunnen we in de regio de energietransitie faciliteren’.

‘Maak uitzondering op belasting duurzaam gas’
De komende jaren gaat in Nederland de belasting op elektriciteit dalen en die op gas stijgen. Gerald de Haan vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. ‘De politiek maakt namelijk geen onderscheid tussen fossiel gas en duurzaam gas. Ik pleit ervoor om bij deze verschuiving van belasting een onderscheid te maken voor alle duurzame gassen’.

Openingshandeling
Gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel, de leden van de coöperatie, Gerald de Haan van Cogas als eigenaar van het biogasnetwerk en de biogasafnemers openden symbolisch het biogasnetwerk. De Bree: “De provincie Overijssel wil in 2050 helemaal energieneutraal zijn. Dit betekent dat we afstappen van fossiele brandstoffen, en alleen nog gebruik maken van energie die hernieuwbaar is. Biogas is hiervan een voorbeeld. In dit project wordt biogas opgewekt uit mest, en vervolgens door middel van een hub beschikbaar gesteld aan twee bedrijven in de buurt. Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten: hier kan lokaal in de eigen energiebehoefte worden voorzien, het energieverbruik wordt duurzamer, het vormt een oplossing voor de mest van de veehouders én het digestaat van de vergisters is bruikbaar als meststof. Als provincie zijn wij er trots op dat wij deze innovatie mede mogelijk hebben kunnen maken. Ik wens de initiatiefnemers en de uiteindelijke afnemers veel succes en warmte toe.”

 

 

 

Verbind met Cogas