Vraag een bijdrage aan uit het Cogas Cultuurfonds

Initiatiefnemers uit de kunst- en cultuursector kunnen zich weer inschrijven voor een bijdrage uit het Cogas Cultuurfonds. Vele verenigingen en andere organisaties hebben in de afgelopen jaren vanuit dit Cogas Cultuurfonds een financiële bijdrage ontvangen voor de organisatie van onder andere festicals, voorstellingen, concerten en andere evenementen.

Al vele jaren ondersteunt Cogas kunst en cultuur in de regio door bijdragen vanuit het Cogas Cultuurfonds aan uiteenlopende mooie initiatieven.  Vanuit het Cogas Cultuurfonds kunnen initiatieven uit de aandeelhoudende gemeenten van Cogas in aanmerking komen voor een geldelijke bijdrage. 

Hoe dien je een aanvraag in?
Alle aanvragen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit leden die zijn benoemd door de aandeelhoudende gemeenten van Cogas. Deze commissie brengt advies uit over de verdeling van het beschikbare geld. In maart of april 2020 horen de aanvragers via Cogas welke aanvragen gehonoreerd zijn.

Ga snel naar de pagina van het Cogas Cultuurfonds voor de voorwaarden en het inschrijfformulier. Aanvragen kunnen tot en met 31 januari 2020 worden ingediend.

Cogas Cultuurprijs
Van alle organisaties die een bijdrage krijgen uit het Cogas Cultuurfonds, komt er één in aanmerking voor een extra prijs: de Cogas Cultuurprijs. De Cogas Cultuurprijs is een prijs die Cogas jaarlijks uitreikt aan een bijzonder cultureel initiatief in de Cogas regio. Cogas wil hiermee de kennis van kunst en cultuur vergroten en dit toegankelijk maken voor een groter publiek.

Uit de vele inzendingen worden jaarlijks drie bijzondere inzendingen genomineerd. Via Facebook kan het publiek stemmen en zo wordt de prijswinnaar bekend. Naast de geldprijs van € 1.000,- maakt de bijbehorende award vaak nét het verschil. Daarmee ontvangt de organisatie namelijk een stuk extra waardering en publiciteit voor hun werk.

 

Vraag een bijdrage aan

Verbind met Cogas