Cogas, corporaties en gemeente Almelo zetten samen eerste stap naar warmtevisie. 

Uiterlijk in 2050 gebruiken we helemaal geen aardgas meer om onze stad te verwarmen. Aardgas is namelijk geen duurzame energiebron. Almelo gaat samen met partners, ondernemers en woningeigenaren op zoek naar duurzame en gedragen alternatieven. Voorop staat dat de warmtevoorziening voor iedereen betrouwbaar en betaalbaar moet zijn. Op woensdag 3 juli zetten Cogas, woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph en de gemeente de eerste stap op weg naar een warmtevisie.

Iedereen in Almelo krijgt de komende jaren te maken met de zogenaamde warmtetransitie. Hoe gaan inwoners hun huis verwarmen als er geen gas meer is? Welke alternatieven zijn er in welke wijk? En wat gaat de transitie kosten en hoe en wie gaat wat betalen? “Het lijkt of 2050 nog heel ver weg is, maar we staan samen voor de enorme opgave om in ongeveer 30 jaar meer dan 33.000 huizen in Almelo aardgasvrij te maken”, benadrukt wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid. Van de rond 33.000 woningen in Almelo is circa 54% particulier bezit, 36% corporatiebezit en 10% particuliere verhuur. “Om de klimaatdoelen te halen, vraagt dit aanpassingen aan bijna alle woningen en gebouwen. En daar moeten we samen mee aan de slag.”

Alternatieven voor aardgas
In de warmtevisie komt te staan welke alternatieven er zijn voor aardgas, wanneer welke wijk aan de beurt is, de betaalbaarheid en wanneer en hoe inwoners en vastgoedeigenaren hierover kunnen meepraten. Juist omdat de keuzes die Almelo moet maken, uiteindelijk iedereen in de stad gaan raken, hecht de gemeente eraan strategische partners al vanaf de start van het opstellen van een warmtevisie te betrekken. Uiteindelijk zullen deze partners ook mede uitvoering moeten geven aan de visie. Cogas gaat het proces begeleiden en levert belangrijke data en expertise op het gebied van warmte en het leidingnet. De woningcorporaties vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de inwoners van Almelo. De warmtevisie moet uiterlijk in 2021 gereed zijn.

Toekomst van Almelo
De gemeente Almelo zet flink in op haar ambities om een duurzame gemeente te worden. Een duurzame gemeente is essentieel voor de nabije toekomst van iedereen in Almelo. In het programma Duurzaamheid is deze ambitie vertaald naar concrete doelen. De ontwikkeling van de warmtevisie is onderdeel van het programma Duurzaamheid. De overgang naar een duurzame toekomst doet de gemeente samen met partners en inwoners. De gemeenteraad van Almelo gaat na de zomer tijdens een politiek beraad in gesprek over de energietransitie. Hiervan is de warmtevisie een belangrijk onderdeel. Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn.

Verbind met Cogas