Werkzaamheden aan stadsverwarming Almelo

Op donderdag 11 juli hebben wij onderhoudswerkzaamheden gepland bij de stadsverwarming in Almelo. De werkzaamheden vinden plaats aan de hoofdleidingen en worden uitgevoerd door het bedrijf Siers. Dit geeft overlast voor woningen in het postcodegebied 7609. Tussen 09.00 uur en 16.00 uur zullen klanten in dit gebied geen beschikking hebben over de verwarming en mogelijk ook niet over warm water.

Er zullen op deze dag afsluiters geplaatst/gerepareerd worden en er worden enkele aanvoer- en retourleidingen gerepareerd in sommige woningen. Wanneer er bijvoorbeeld een grote lekkage is in de hoofdleiding, dan worden de afsluiters van het desbetreffende blok dicht gezet. Zo voorkomen we dat iedereen zonder warmte komt te zitten tijdens de reparatie. Bewoners hoeven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet thuis te blijven.

Verbind met Cogas