Business controller Diensten-Data-Duurzaam

Als businessunit (BU) controller ben jij direct onder de businessunit manager gepositioneerd en ben je de adviseur en het geweten op businessunitniveau op financieel vlak. In deze functie ondersteun en adviseer je het BU-management bij het beschrijven en realiseren van businessdoelstellingen en het managen van risico´s. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van financiële maandrapportages van de BU en je voert controlling uit op budgetten, opbrengen, kosten en projecten. Ook voer je analyses uit, schrijf je toelichtingen en bespreek je de uitkomsten daarvan met het BU-management, onze concerncontroller en/of directie-MT. Wij verwachten van jou dat je gevraagd en ongevraagd advies geeft ter verbetering van de bedrijfsvoering, de administratieve processen, de informatievoorziening en het te voeren financieel beleid van de BU.

Yacht is als partij ingeschakeld om het werving & selectie proces over te nemen. Bekijk de gehele vacature op de website van Yacht. 
Voor vragen m.b.t. de vacature of procedure kun je terecht bij Jeroen Jansen. Hij is telefonisch te bereiken op 06-10352520 of per mail jeroen.jansen@yacht.nl

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas