Op weg naar warmtenet Vriezenveen

De gemeente Twenterand wil samenwerken aan een duurzame energievoorziening onder het motto ‘Samen Duurzaam Doen’. Een warmtenet met als bron industriële restwarmte is een goed alternatief voor de huidige meer traditionele energie oplossingen. Restwarmte wordt op dit moment niet altijd nuttig ingezet; daarom is deze mooie kans onderzocht. Het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in Vriezenveen is met een positief resultaat afgerond. Wethouder duurzaamheid Martha van Abbema is blij met de eerste uitkomsten: “Restwarmte gebruiken is een mooie, duurzame manier om warmte die toch al vrijkomt, nuttig in te zetten”.

 

Samenwerken aan duurzaamheid

Verschillende partijen hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of restwarmte een betaalbaar, duurzaam alternatief is voor de meer traditionele energievormen. Provincie Overijssel, gemeente Twenterand, Cogas en Bakkerij Holland in Vriezenveen werken samen aan dit project. De warmte die vrijkomt bij de productieprocessen van Bakkerij Holland kan als belangrijke bron worden gebruikt in het warmtenet. Daarnaast is onderzocht welke andere duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn. Betaalbaarheid is het uitgangspunt bij het realiseren van een warmtenet; daarom is de nabije ligging van Bakkerij Holland bij de kern van Vriezenveen uniek. Hierdoor transporteren we warmte efficiënt en betaalbaar. ”De betrouwbaarheid, de betrokkenheid en de expertise van partijen bij dit onderzoek zorgen ervoor dat ik veel vertrouwen heb ik de aanleg van een warmtenet in Vriezenveen, aldus Van Abbema.”

Vervolg

Nu duidelijk is dat een warmtenet in Vriezenveen haalbaar lijkt te zijn, wordt de vervolgstap gezet. De komende tijd gaat Cogas gesprekken aan met potentiële afnemers en leveranciers. Aan hen wordt de vraag gesteld of zij de intentie hebben om gebruik te maken van het warmtenet. “Daarmee komen we steeds dichterbij daadwerkelijke realisatie en dat willen we nog voor de zomer duidelijk hebben,” aldus Dario Aresu, manager Duurzaam van Cogas. “Eind van het jaar kan dan de schop in de grond voor de aanleg van het warmtenet Vriezenveen.” Van Abbema beaamt deze mooie aanzet om de energietransitie in Twenterand op te pakken: “We zijn er nog niet, elke stap in de goeie richting is er een”.

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas