Vier en een half miljoen m3 groen gas in 2018

In 2018 hebben we 4,5 miljoen m³ groen gas getransporteerd over ons netwerk en afgeleverd bij onze klanten. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van meer dan 3100 huishoudens: daar zijn we trots op!

Cogas en haar netbeheerder Coteq Netbeheer geloven in een sterke rol van groen gas in een duurzame energievoorziening. Groen gas is een onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening, met name voor sectoren die veel warmte gebruiken, zoals de industrie waarvoor gas een belangrijke grondstof is.

In combinatie met hybride warmtepompen kan groen gas zorgen voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in bestaande woningen, vooral daar waar warmtenetten niet mogelijk zijn. Deze mijlpaal van 4,5 miljoen m³ groen gas is een belangrijk moment. Deze hoeveelheid groen gas levert even veel energie als 180.000 zonnepanelen. In 2019 verwachtten we nog meer groen gras te transporteren.

Wat is groen gas?
Groen gas is een duurzaam en volwaardig alternatief voor aardgas. Biogas, uit bijvoorbeeld afvalstortplaatsen of boerderijen (mestvergisting), wordt opgewaardeerd tot groen gas. Na deze bewerking heeft het gas dezelfde kwaliteit en eigenschappen als het gewone aardgas.  Groengas kan in het bestaande gasnet worden getransporteerd, hierdoor is de aanleg van nieuwe gasnetten niet nodig.

Schoon en duurzaam
Groen gas is schoon en duurzaam. Cogas en Coteq Netbeheer helpen dan ook graag bij het realiseren van projecten op dit gebied. Met onze kennis van biogas, groen gas en (bio)gasnetwerken kunnen we groen gas op een veilige en betrouwbare manier toegankelijk maken.

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas