Het verhaal van Robbert Cornelissen, adviseur energietransitie

Robbert Cornelissen (28) werkt sinds 1 juli bij Coteq Netbeheer. Hij woont in Zwolle met zijn vriendin en is vaak te vinden op zijn racefiets. Vorig jaar maakte hij roadtrips door Engeland, dit jaar was hij in Amerika en komend jaar staat Oost-Europa op de planning. Tijdens zo’n roadtrip is Robbert nooit langer dan een of twee nachten op dezelfde plek. Steeds weer een andere omgeving en continu verandering, daar houdt hij van. En daarom snappen wij zijn keuze voor de functie als adviseur energietransitie bij Coteq wel. Wat houdt dat precies in en hoe bevalt het? Robbert vertelt.

Waarom heb je voor deze functie gekozen?
“Na het afronden van de master Sustainable Energy Technology heb ik enkele jaren gewerkt bij een groot services- en energiebedrijf. Het kriebelde al om intensiever met de energietransitie aan de slag te gaan, toen ik op LinkedIn de vacature van Coteq tegenkwam. Twee gesprekken volgden en er was gelijk een goede klik. Ik wilde niet alleen de techniek in, maar ook mensen helpen en overtuigen. De energietransitie is niet alleen een technisch maar ook een maatschappelijk vraagstuk en juist die combinatie spreekt me aan.”

Hoe bevalt het bij Cogas?
“De Cogas Groep is met 200 medewerkers een stuk kleiner dan het bedrijf met 160.000 medewerkers waar ik vandaan kwam. Daardoor zit ik minder in een hokje met één bepaalde taak, maar is mijn rol veel breder. Iedereen stapt makkelijk bij elkaar binnen om iets te vragen en ik krijg alle vrijheid om dingen op te pakken die nodig zijn. Er zit veel dynamiek in mijn werk. Omdat de energie-infrastructuur een grote rol gaat spelen in de energietransitie, moet de netbeheerder uiteindelijk alles mogelijk maken. Aan ons de taak om alles in elkaar te vlechten en ervoor te zorgen dat plannen ook haalbaar worden. Daarnaast hebben we als publiek bedrijf ook een onafhankelijke rol waardoor we veel adviseren. Als netbeheerder vertellen we gemeenten bijvoorbeeld welke alternatieven voor aardgas er zijn en welke de maatschappelijk laagste kosten hebben, we denken mee met het hele plaatje.”

Wat doe je precies, als adviseur energietransitie?
“De rol van de adviseur energietransitie is veranderd. Je merkt dat de transitie in sneltreinvaart op ons af komt: nu gaan we het waarmaken en realiseren. Waar de adviseur energietransitie eerder veel meer bezig was met pilots en techniekontwikkeling, ben ik veel meer bezig met het ondersteunen, informeren en adviseren. Het energiesysteem van de toekomst wordt nu ontworpen en daar is onze kennis en ervaring essentieel. Zowel intern als extern is het mooi dat er één aanspreekpunt is over de energietransitie bij de netbeheerder.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
“Een werkdag start voor mij bijvoorbeeld met een teamoverleg met de hele Coteq-afdeling. ’s Middags ben ik bij de gemeente Oldenzaal om te bespreken waar ze staan in de energietransitie, vervolgens rijd ik naar Hardenberg om samen met twee andere netbeheerders bij de gemeente een beeld te schetsen wat in elke wijk de meest optimale warmtevoorziening is. Daarnaast ben ik bezig om data te verzamelen over het energietransitielandschap. Ik probeer alles bij elkaar te brengen: hoeveel is het energieverbruik nu, welke kant gaat dat op, welke kansen liggen daar? Enerzijds om hier strategisch mee aan de slag te gaan, anderzijds om deze informatie naar onze partners te kunnen overbrengen, zodat zij de transitie vorm kunnen gaan geven.”

Wat is de grootste uitdaging in je werk?
“We staan voor een grote uitdaging: in 2050 moeten we van het aardgas af. De verbinding met onze stakeholders is gelukkig al goed, maar moet nog veel sterker worden. We moeten het uiteindelijk samen gaan doen. Daar mogen wij een proactieve rol innemen. Samen keuzes durven maken en niet blijven hangen in het uitstellen van keuzes. Daarvoor is informatie nodig én een stuk daadkracht. Nu al beginnen en tegelijkertijd niet de lange termijn uit het oog verliezen.”

Verbind met Cogas