Groen gas

Ruim 1 miljoen m3 groen gas!

 

Ruim 1 miljoen m3 groen gas hebben we gebruiksklaar gemaakt voor en getransporteerd over ons netwerk. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 700 huishoudens: daar zijn we best trots op!

Cogas en haar netbeheerder Coteq Netbeheer staan voor een duurzame toekomst! We investeren in en zijn betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame energieconcepten. We werken veel samen met partners die dezelfde ambitie hebben en ook ondersteunen we gebruikers die zelf duurzame energie opwekken en terugleveren aan netwerken.

Wij geloven in een sterke rol van groen gas in een duurzame energievoorziening. Groen gas is een onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening.

Met name voor sectoren die moeilijker te verduurzamen zijn, zoals de industrie waarvoor gas een belangrijke grondstof is. In combinatie met hybride warmtepompen kan groen gas zorgen voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in bestaande woningen, vooral daar waar warmtenetten niet mogelijk zijn.

Deze mijlpaal van 1 miljoen m3 groen gas is een belangrijk moment, maar het is niet meer dan een tussenstop. Want we gaan door en leggen de duurzame lat hoog. Dit jaar hopen we te groeien naar 5 miljoen m3!

Wat is groen gas?
Groen gas is een duurzaam en volwaardig alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt door biogas uit bijvoorbeeld afvalstortplaatsen of boerderijen (mestvergisting) op te waarderen. Na deze bewerking heeft het gas dezelfde kwaliteit en eigenschappen als het gewone aardgas. Het kan worden bijgeleverd op het normale gasnet en worden gebruikt door iedereen die een gasaansluiting heeft. Apparaten hoeven niet te worden aangepast.

Schoon en duurzaam
Het mooie is dat groen gas nooit opraakt; het is schoon en duurzaam. Cogas en Coteq Netbeheer zetten zich dan ook graag in om projecten op dit gebied te helpen realiseren. Met onze kennis van biogas, groen gas en (bio)gasnetwerken kunnen we groen gas op een veilige en betrouwbare manier toegankelijk maken.

Biogasnetwerk Twente
Het biogasnetwerk Twente biedt het transport van ruw biogas van de producent naar een centrale opwerkinstallatie aan. 
Lees meer over het Biogasnetwerk Twente. 

Verbind met Cogas