Gedeputeerde bezoekt wooncomplex Windmolenbroek

Op dinsdag 19 juni bracht gedeputeerde Annemieke Traag samen met wethouder Javier Cornelissen van de gemeente Almelo een werkbezoek aan wooncomplex Windmolenbroek in Almelo.

Het complex is al deels aangesloten op de stadsverwarming Almelo, maar gaat nu helemaal over op deze duurzame warmtevoorziening. De stadsverwarming Almelo levert bijna alle warmte uit duurzame bronnen (hout en stortgas). Hierdoor, en door verschillende duurzaamheidsaanpassingen aan het pand, maakt het een labelsprong van D naar A!

Binnenkort wonen de bewoners van de zelfstandige woningen dus nog comfortabeler én zuiniger. De verduurzaming van Windmolenbroek is een project van seniorenwoningcorporatie Woonzorg Nederland en netbeheerder Cogas. Door deze samenwerking hebben Woonzorg Nederland en Cogas mooie resultaten geboekt, waarbij de klant winnaar is: een transitie van label D naar A, die meer duurzaamheid, comfort en besparing oplevert!

“De ervaringen en leerpunten uit het traject zijn erg waardevol voor ons”, vertelt Menno van Dijk, business developer bij Cogas Diensten Data Duurzaam. “Wij willen dit soort traject veel vaker gaan oppakken en daarbij zijn onze ervaringen uit dit traject heel belangrijk.

Gedeputeerde Annemieke Traag kreeg de ervaringen en leerpunten van het gezamenlijke traject tot nu toe aangeboden door Gerald de Haan, directeur van Cogas.

Bewoner centraal
Direct vanaf het eerste moment zijn alle bewoners actief betrokken bij de voorbereidingen voor het verduurzamen van Wooncomplex Windmolenbroek. Tijdens informatiebijeenkomsten konden zij in een proefwoning met eigen ogen zien wat nodig is om het complex duurzamer te maken en wat dit dan betekent voor hun woning en portemonnee. “Door alle maatregelen wordt mijn huis comfortabeler en ga ik hoogstwaarschijnlijk energie besparen. Dat levert een voordeeltje op. De huur blijft gelijk, dus dat is ook mooi!” vertelt een bewoner aan de gedeputeerde.

Resultaten van de samenwerking
Met als doel om de gebouwde omgeving te verduurzamen, was Cogas op zoek naar een voorbeeldproject in een woonwijk. Ze kwamen terecht in de wijk Windmolenbroek in Almelo en specifiek in het wooncomplex Windmolenbroek van Woonzorg Nederland. Dit complex was al deels aangesloten op de duurzame stadsverwarming in Almelo. Cogas en Woonzorg Nederland sloegen de handen in elkaar en hebben samen met de klanten gezocht naar mogelijkheden om het pand te verduurzamen. Samen met de klant zijn de maatregelen getest om zo tot de best mogelijk oplossing te komen. En de uitkomst mag er zijn: met de maatregelen die nu genomen gaan worden, gaat het pand van label D naar A! Een enorme stap die voor alle betrokkenen voordelen oplevert.

10 Ervaringen en leerpunten

  • Door samenwerking ontstaan synergievoordelen voor zowel het netwerkbedrijf als de gebouweigenaar. Financiële voordelen, een grote labelsprong (van energielabel D naar A) en CO2-reductie
  • Als partijen buiten de eigen kaders denken ontstaat een bredere en daardoor betere kijk op het geheel
  • Een holistische kijk vergroot de ambitie
  • Door co-creatie met bewoners wordt draagvlak en een juiste balans tussen vraag en aanbod gecreëerd
  • Procesoptimalisatie in voorbereiding en besluitvorming leidt tot meer daadkracht
  • Helderheid in sociaal, technisch en financieel inzicht zorgt voor snelle besluitvorming
  • Ketenpartners in de uitvoering leveren een vloeiende overgang van planvorming naar realisatie
  • Bewoners staan centraal. Zij kunnen optimaal profiteren van comfortabele, veilige en zuinige woningen
  • Open en transparante communicatie creëert vertrouwen bij de bewoners
  • We behalen doelen door eenvoud. Zowel in communicatie als in het proces.

Duurzaam Wonen
Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie voor senioren, met een stevige verankering in lokale netwerken. Haar missie is ‘Samen met partners in wonen, zorg – en dienstverlening de seniorenhuisvesting naar een hoger plan brengen’. Woonzorg Nederland belooft haar bewoners een veilig, duurzaam, betaalbaar thuis waar ruimtes is voor ontmoeting en veel persoonlijke aandacht. De missie van de woningcorporatie is ook leidend in haar verduurzamingsopgave: Alle woningen energieneutraal in 2050 & gemiddeld (landelijk) label B in 2024. “Zodat onze huurders nog zuiniger, fijner en veiliger kunnen wonen: Duurzaam Wonen!” aldus Pauline van Moorsel, manager Klant & Services bij Woonzorg Nederland.

“Dat kunnen wij niet alleen, dat realiseren wij – in lijn met onze missie – samen met gemeenten, adviesbureaus, energiebedrijven, aannemers en natuurlijk onze huurders. We zijn gestart hier in ons complex, waar we vandaag de eerste resultaten van de pilot met de gedeputeerde en gemeenten bespreken.”

Wooncomplex Windmolenbroek als eerste stap richting een duurzame wijk!
“Een duurzame woon- en leefomgeving: dat is waar Cogas naar streeft! Wij staan midden in de samenleving die volop in transitie is van aardgas naar duurzame energiebronnen.
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is één van onze speerpunten binnen deze energietransitie. Maatwerk is daarin voor ons erg belangrijk. Wij willen de best passende oplossing bieden, of dit nu gaat om een wijk, een gemeente of een regio. Het project in het wooncomplex Windmolenbroek is een prachtig voorbeeld om te laten zien wat voor toffe resultaten het op kan leveren als partijen de handen ineen slaan en samen met bewoners met begrip voor ieders belangen aan de slag gaan. En voor Cogas is de verduurzaming van dit wooncomplex de start van een groter geheel: het doel is om de hele wijk Windmolenbroek flink te verduurzamen en misschien wel energieneutraal te maken!” sluit Menno van Dijk enthousiast af.

 

Verbind met Cogas