De visie van Cogas

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met stakeholders te zoeken naar mogelijkheden om onze diensten op de meest verantwoorde manier ter beschikking te (blijven) stellen. Met een heldere meerjarenstrategie leggen we de basis. En doordat we midden in de samenleving staan en flexibel en slagvaardig zijn, scherpen we onze strategie aan, stellen we onze koers bij en gaan we aan de slag met kansrijke duurzame alternatieven. 

‘’

Noaberschap

"Iedereen heeft zijn eigen agenda bij de energietransitie. De uitdaging is om elkaars agenda te kennen. Zo komen we samen tot mooie resultaten.”

Vanuit Noaberschap is Cogas dé partner om (maatschappelijke) projecten op te starten en te realiseren bij overheden, klanten en de markt in ons verzorgingsgebied.

Lees meer

Duurzame projecten

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas