Klokkenluidersregeling

Cogas heeft een klokkenluidersregeling waarin is vastgelegd op welke manier wordt omgegaan met het melden van een vermoeden van een misstand of ernstige onregelmatigheid bij Cogas Holding N.V. en haar dochterondernemingen.

De regeling biedt medewerkers en overige belanghebbenden de mogelijkheid om op een correcte manier vermeende misstanden van algemene, operationele en financiële aard binnen Cogas te melden.

Vermoedens over een misstand of onregelmatigheid kunnen gemeld worden bij meldingscoördinator Lilian Hollegien, l.hollegien@cogas.nl of 06 20 40 72 91.

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas