Meterstanden doorgeven

  • Voor het doorgeven van uw meterstanden voor warmte (en indien van toepassing warm tapwater) klik hier.

    Vanaf 1 augustus 2013 is uw energieleverancier (gas en elektriciteit) verantwoordelijk voor het opnemen, controleren en vaststellen van meterstanden voor gas en elektriciteit. Dit geldt ook voor op afstand uitleesbare meters.

  • Missie en visie